FOTO POODŘÍ - Studénka
myslivecký revír - 1

   1 2 3 4      
Zpět na úvodní stránku


cesta ke "Dvořisku", lávka přes Lesní jezero, Lesní jezero

myslivecká zařízení - lokalita "Habeš"

západ slunce za "Výtažník"

"Výtažník" hráz, "Výtažník" hráz, stromy lemující "Habeš"

Gelnarovo jezero

Setina-hranice mysl.revíru, podzim

vypuštěné rybníky - "Výtažník", "Velký Okluk", "Výtažník"

rybník u "Biedovny" - Kozák