Honitba Studénka

  Fotografie Poodří

  Obce regionu

  E-mail

 

(památný strom - Studénka)   


P o o d ř í ...

   Moravská brána je významnou sníženinou na severovýchodní Moravě tvořící mezihorský úval mezi Českým masivem a Karpatami.
    Řeka ODRA zde proudí ve své původní nespoutané podobě a klikatí se v četných zákrutech krajinou zdobenou mohutnými duby a lípami, protkanou sítí potoků a jezer obklopených rákosinami a stromořadími hlavatých vrb. Vytváří širokou nivu se zbytky lužních lesů s pásem zaškrcených meandrů, slepých a starých ramen i jarních a povodňových periodických říčních tůněk.    
Poodří bylo pro své přírodní bohatství zařazeno mezi chráněné lokality; je proslulé jarním výskytem miliónů sněženek a celá chráněná oblast má ve znaku květinu zvanou stulík, jejíž žluté kvítky se rozprostírají na hladině jezer.
   Nejcennější lokality Poodří zpřístupňuje veřejnosti naučná stezka ...
© J. Gurková 2003

   DOPORUČUJEME

  Informační centrum
  Regionu Poodří

  Správa chráněné
  krajinné oblasti Poodří

  Květena ČR

  Myslivost-Objektivem
  Mlýnská strouha
  u Pasečného mostu
  ve Studénce